Zygmunt Kasperski – wspomnienie o uczelnianej ,,Solidarności”

NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” W UCZELNI W LATACH 1980-81 Były to trudne czasy, ale one spowodowały, że ujawnili się ludzie odważni, prawi i bezinteresowni, dla których dobro kraju, regionu, uczelni, szacunek do człowieka były najważniejsze. Za początek działalności NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w naszej Uczelni można przyjąć dzień 24 września 1980 roku, w którym odbyło się zebranie informacyjne i … Czytaj dalej Zygmunt Kasperski – wspomnienie o uczelnianej ,,Solidarności”