Za mundurem uczelnia sznurem

Wśród jednostek ogólnouczelnianych, które – obok trzech wydziałów: Budowlanego, Elektrycznego oraz Mechanicznego powstały w 1966 r., znalazło się także Studium Wojskowe (na zdjęciu studenci odbywający szkolenie wraz z paniami Danutą Paciej i Krystyną Olewicz z dziekanatu).

DZIŚ

Jego działalność zakończyła się wraz z czasami, o których mówi się, że minęły słusznie. Nie oznacza to jednak, że politechnika na zawsze porzuciła mundur! W roku jubileuszu, łączy ją z armią nie tylko historia murów II kampusu zajmowanego niegdyś przez wojsko, lecz też konkretna współpraca: z 10. Opolską BrygadąLogistyczną, która oferuje studentom staże, naukowcom badania a wszystkim opolanom pokaz sprzętu podczas Opolskiego Festiwalu Nauki oraz z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym, który poszukuje kadr dowódczych i myśli technicznej dla sił zbrojnych. Jak przecież wszyscy wiemy: świat nie znałby GPS-u, internetu czy teflonu, gdyby nie wojsko – a ściślej: pracujący dla niego inżynierowie.

OFN_2014-06-01-0530
Opolski Festiwal Nauki na błoniach PO

Dużą popularnością cieszą się też zajęcia w ramach Legii Akademickiej – wspólnego projektu uczelni oraz ministerstw nauki i obrony narodowej.