Sekcji Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN