Sekcja Metod Obliczeniowych Komitetu Mechaniki PAN