Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu