Szkolenie Państwowej Inspekcji Pracy

Dzięki umowie o współpracy z PIP, podpisanej przez uczelnię w lutym tego roku, na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki prowadzone jest szkolenie podwyższające kwalifikacje studentów – głównie kierunku inżynieria bezpieczeństwa.


W obejmującym 21 godzin szkoleniu bierze udział 43 studentów. Prowadzący je specjaliści z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu poruszą 6 tematów:

  1. Analiza i ocena czynników szkodliwych
  2. Analiza wypadkowości
  3. Prewencja wypadków
  4. Techniczne bezpieczeństwo pracy
  5. Ocena ryzyka zawodowego – identyfikacja zagrożeń
  6. Metodyka szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Szkolenie jest już kolejnym efektem porozumienia z PIP, po skierowanym do wszystkich studentów i pracowników uczelni seminarium „Poznaj swoje prawa w pracy”.