Stod dokumentów w kolorowej oprawie

Patent na innowacyjność

Pierwsza w skali uczelni umowa licencyjna została zawarta w 2002 r. Umowa dotyczyła sprzedaży oprogramowania służącego do lokalizacji zwarć w liniach wysokiego napięcia, którego autorem był prof. Jerzy Wróblewski z Katedry Elektroenergetyki. 

DZIŚ

Pracownicy uczelni stale komercjalizują swoje wynalazki i udzielają płatnych licencji. Są też autorami dziesiątek patentów rocznie.