Opinia dotycząca działalności rektora PO – prof. Marka Tukiendorfa