Odszedł Henryk Lewandowski

Z przykrością zawiadamiamy o śmierci emerytowanego pracownika Wydziału Ekonomii i Zarządzania, związanego z uczelnią od 1969 r.

Doc. dr Henryk Lewandowski urodził się 3 października 1929 r. w Stęszewie w województwie poznańskim. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w 1948 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. H. Kołłątaja w Krotoszynie ukończył studia I stopnia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu (1951), uzyskując tytuł ekonomisty specjalisty w zakresie rachunkowości i finansów. Jednocześnie uzyskał dyplom ukończenia Wyższego Studium Pedagogicznego przy poznańskim Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, uprawniający do nauczania we wszystkich typach szkół. W 1966 r. uzyskał tytuł magistra ekonomii w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W 1978 r. przedstawił rozprawę pt. „Koszty kształcenia ekonomistów a ich efektywność”, na podstawie której uzyskał dyplom doktora Uniwersytetu Gdańskiego. Rozprawa ta zyskała uznanie w środowisku naukowym. Odznaczona została nagrodą państwową II stopnia „za wybitne osiągnięcia naukowe” oraz wyróżniona przez Radę Naukową Uniwersytetu Gdańskiego.

Odbył szereg staży zagranicznych, m.in. w Uniwersytecie Łomonosowa w Moskwie (1980) oraz w Instytucie Pedagogicznym w Petersburgu (1978).

Doc. H. Lewandowski pracę zawodową rozpoczął w 1951 r. Technikum Handlowym w Kole. Rok później podjął pracę w Technikum Handlowym w Opolu.

Od 1969 r. trwale związany z Politechniką Opolską, w której został zatrudniony na stanowisku nauczyciela akademickiego. Od 1989 r., aż do przejścia na emeryturę, pracował jako docent kontraktowy.

Zajmuje trwałą pozycję w poczcie twórców wydziału, w którym pełnił wiele funkcji organizacyjnych. W latach 1976–1991 pełnił funkcję kierownika Studium Nauk Społecznych i Ekonomicznych a następnie kierownika Zakładu Nauk Ekonomicznych (1992–2002). W badaniach naukowych specjalizował się w problematyce naukowej z dziedziny finansów i rachunkowości. Zaangażowany w proces dydaktyczny. Pod naukowym kierownictwem doc. H. Lewandowskiego napisano wiele prac magisterskich i licencjackich.

Za działalność naukową doc. H. Lewandowski otrzymał liczne nagrody i odznaczenia. Jest laureatem Wojewódzkiej Nagrody I stopnia za Zasługi dla Regionu Opolskiego oraz Nagrody Indywidualnej Wojewody Opolskiego I stopnia za całokształt działalności naukowej i wdrożeniowej na rzecz województwa opolskiego. Został również odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz złotymi odznakami Ministerstwa Szkół Wyższych i Ministra Finansów.

Pogrzeb odbędzie się 7 kwietnia, o godz. 12.00, na cmentarzu w Opolu-Półwsi