O miastach podzielonych …w podzielonej Nikozji

Dr inż. arch. Monika Ewa Adamska z Wydziału Budownictwa i Architektury reprezentowała Politechnikę Opolską na międzynarodowej konferencji ISUF 2019 w Nikozji (Cypr).

Konferencja XXVI International Seminar on Urban Form  “Cities as Assemblages”  odbyła się w dniach 2–6 lipca 2019 roku w Nikozji, stolicy Cypru. Głównym organizatorem konferencji był International Seminar on Urban Form (ISUF). Organizacja założona w 1994 roku skupia naukowców i praktyków (architektów, geografów, historyków, planistów przestrzennych i socjologów) zajmujących się problematyką morfologii miasta. Obecnym Prezydentem ISUF jest profesor Wendy McClure (University of Idaho, USA). Przewodniczącą polskiej sekcji ISUF jest profesor Anna Agata Kantarek (Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej).

Tegoroczna konferencja to już 26. edycja tego międzynarodowego wydarzenia, które organizowane jest co roku w innym mieście. Poprzednie edycje konferencji odbyły się  m.in. w Krasnojarsku, Walencji, Nanjing, Rzymie, Porto, Brisbane, Delft i Montrealu. W przyszłym roku uczestników 27. edycji konferencji zaprasza Salt Lake City, w kolejnym Glasgow. W 2022 roku gospodarzami International Seminar on Urban Form będą polskie miasta: Kraków i Łódź.

W konferencji w Nikozji wzięło udział ok. 250 uczestników z całego świata, którzy  prezentowali wyniki swoich badań podczas kilkudziesięciu równoległych sesji naukowych. Głównymi mówcami konferencji (keynote speakers) byli: Wendy McClure (University of Idaho), Anne Vernez Moudon (University of Washington), Alan Penn (University College London)  oraz Giuseppe Strappa (Sapienza University of Rome). Przewodnicząca polskiej sekcji ISUF profesor Anna Agata Kantarek przedstawiła na sesji poświęconej prezentacji krajowych sekcji ISUF problematykę naukową realizowaną przez polskich naukowców uczestniczących w ISUF 2019 i reprezentujących następujące uczelnie: Politechnikę Krakowską, Politechnikę Łódzką, Politechnikę Opolską, Uniwersytet Łódzki i Uniwersytet Wrocławski. Obrady i sesje odbywały się w nowoczesnym kompleksie Filoxenia Conference Centre w nowej części miasta, jak również w historycznym obiekcie Chateau Status w staromiejskiej części Nikozji.

W ramach tegorocznego motta konferencji “Cities as Assemblages” realizowanych było 8 ogólnych tematów badawczych dotyczących teorii, praktyki i metodologii w obszarze morfologii miasta, jak również tematy szczegółowe. Propozycje tematów artykułów wraz z abstraktem oraz  krótkim CV należało zgłaszać do połowy stycznia 2019 roku. Współautorska propozycja dr inż. arch. Moniki Ewy Adamskiej (Politechnika Opolska) oraz dra inż. arch. Marcina Spyry (Politechnika Opolska, Martin Luther University Halle-Wittenberg) pt. “Divided cities or twin cities? Cieszyn/Český Těšín and Zgorzelec/Görlitz. Comparative study from Polish-Czech and Polish-German borderlands” zgłoszona w ramach tematu “Urban conflict and divided cities” została przyjęta i wybrana do zaprezentowania podczas obrad ISUF 2019 w Nikozji.

Prezentacja wygłoszona przez dr Adamską w sesji prowadzonej przez Lora Nicolaou (Frederick University, Cypr) spotkała się z dużym zainteresowaniem, licznymi pytaniami i dyskusją kontynuowaną również poza sesją. Złożona i multidyscyplinarna problematyka miast, które dzieli państwowa granica znajduje odzwierciedlenie w licznych artykułach naukowych podejmujących to zagadnienie z różnych perspektyw, m.in.: ekonomicznej, przestrzennej i socjologicznej. Autorzy rozwijają temat przedstawiony na ISUF 2019 w formie artykułu do zagranicznego czasopisma przypisanego dyscyplinie architektura i urbanistyka poddając analizie obok zagadnień związanych z morfologią miasta, również problematykę polityki przestrzennej i współpracy transgranicznej obu par miast (Cieszyn/Czeski Cieszyn oraz Zgorzelec/Görlitz).

Oprócz programu sesji naukowych organizatorzy konferencji zaproponowali jej uczestnikom możliwość udziału w spacerze studialnym po historycznej Nikozji. Stare miasto ma formę wieloramiennej gwiazdy z bastionami, którą w XVI w. nadali stolicy wyspy rządzący wówczas Wenecjanie. Od kilku dekad Nikozja pozostaje jedyną na świecie podzieloną stolicą z częścią północną (turecką) i częścią południową (grecką) oddzielonymi od siebie tzw. „zieloną linią”. Konferencję ISUF 2019 podsumowano podczas uroczystej kolacji, która odbyła się w Chateau Status w historycznej części Nikozji.