Nowe specjalności na informatyce

Od przyszłego roku akademickiego studenci informatyki będą mieli do wyboru nowe specjalności. To: wytwarzanie oprogramowania, systemy inteligentne oraz informatyka stosowana. – Nowe specjalności studiów to odpowiedź na zmieniający się rynek pracy praz oraz rynek nowych technologii. Od przyszłego roku akademickiego wprowadzamy na informatyce, na studiach drugiego stopnia, nowe specjalności zarówno na studiach stacjonarnych jak i … Czytaj dalej Nowe specjalności na informatyce