Nauka pod namiotem

 I Opolski Festiwal Nauki odbył się w 2003 r. Dwie największe opolskie uczelnie – politechnika i uniwersytet zapoczątkowały organizację największego wydarzenia popularyzującego wiedzę w regionie. Jego ideę tak przedstawił pierwszy koordynator festiwalu z ramienia PO, prof. Wiesław Drobek: ,,Chcemy skądinąd poważne sprawy naukowe przedstawić w sposób łatwy i zrozumiały dla szerokiego kręgu odbiorców, używając formy nierzadko ludycznej.”

Pierwszy OFN odbył się w dniach 20-21 września. Na program festiwalu złożyły się wykłady, dyskusje panelowe, prezentacje eksperymentalnych filmów studenckich, warsztaty, wystawy, konkursy i wycieczki. Przede wszystkim jednak – wielki piknik naukowy na Pl. Kopernika, gdzie w 26 namiotach (to jedna trzecia dzisiejszego obozowiska naukowców) na mieszkańców Opola czekały przeniesione wprost z laboratoriów atrakcje.

Od tamtej pory w mieście wiadomo dwie rzeczy: nie ma dymu bez chemików i nie ma frajdy bez OFN!

Pierwszy piknik na błoniach Politechniki Opolskiej odbył się rok później, 18 września 2004 r.

DZIŚ

Do organizacji Opolskiego Festiwalu Nauki z każdym rokiem przyłącza się coraz więcej instytucji (obok wszystkich siedmiu uczelni, także muzea, Urząd Statystyczny, czy krasiejowski Dinopark, w sumie ok. 20 podmiotów), jednak trud głównego koordynatora imprezy biorą na siebie – na zmianę – dwie uczelnie inicjatorki. Politechnika Opolska zaprasza na piknik na błoniach przy Wydziale Mechanicznym, gdzie swój obóz rozbija także zaprzyjaźnione z uczelnią wojsko. Idea festiwalu – czyli popularyzacja wiedzy wśród mieszkańców regionu i przybliżenie im tego, czym na co dzień zajmują się naukowcy – jest wciąż ta sama. Zmieniły się tylko jej narzędzia, którym w sukurs przyszła technologia.

Rozrosła się także formuła festiwalu: obok pikniku uczelnie organizują dzień otwarty, a  program OFN każdego roku wzbogaca mnóstwo imprez towarzyszących.