Finisaż na Wydziale Budownictwa

Wczoraj zakończyła się wystawa najciekawszych prac studentów kierunku architektura i urbanistyka zrealizowanych w semestrze letnim minionego roku akademickiego.


Przypomnijmy, że na wystawie zaprezentowano efekty międzynarodowego pleneru z udziałem studentów i nauczycieli akademickich z Finlandii, Danii, Włoch, Hiszpanii oraz Politechniki Śląskiej i Opolskiej, wyróżniające się opracowania studenckie z zakresu architektury teatru i obiektów widowiskowych, a także nagrodzone prace z pleneru w Toruniu, których autorkami są: Agnieszka Sadlak, Kasia Zapała, Agnieszka Husarek, Gabriela Wojciechowska, Monika Kapinos i Emilia Szczudło – laureatki kolejno: pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca oraz trzech wyróżnień.

Z ostatniej okazji do podziwiania prac skorzystała, obok wielu gości, także pani dziekan prof. Stefania Grzeszczyk oraz Jan Pallado, profesor Politechniki Śląskiej.