Autor wpisów: dr Zygmunt Kasperski

Wieloletni pracownik uczelni związany z Instytutem Matematyki, Fizyki i Chemii
Prorektor ds. studenckich w latach 1990-1996
Prorektor ds. organizacyjnych w latach 1999 - 2005