Autor wpisów: Dr Żaneta Pruska

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
Katedra Inżynierii Biosystemów
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
e-mail: z.pruska@po.opole.pl