Autor wpisów: Wydział Mechaniczny

ul. St. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
tel. (+48) 77 449 84 82, tel./fax (+48) 77 449 99 06,
e-mail: wmech@po.opole.pl