Autor wpisów: Wydzial Budownictwa i Architektury

ul. Katowicka 48
45-061 Opole
Sekretariat
Tel: +48 77 449 8560
e-mail: wbia@po.opole.pl