Autor wpisów: Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii

ul. Prószkowska 76/9, 45-758 Opole
tel. (+48) 77 449 82 50 (Sekretariat Dziekana)
wwfif@po.opole.pl
www.wwfif.po.opole.pl