Autor wpisów: Wojciech Murański

Studenckie Studio Radiowe EMITER
Redaktor Naczelny, Dział Muzyczny
wojciech.muranski@radioemiter.pl