Autor wpisów: dr hab. inż. Wojciech Hunek, prof. PO

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki » Instytut Automatyki i Informatyki » Kierownik Katedry Systemów Sterowania i Systemów Decyzyjnych
ul. Prószkowska 76 (budynek nr 3), 45-758 Opole
Tel.: +48 77 449 8658
P3-407
e-mail: w.hunek@po.opole.pl
https://kssisd.po.opole.pl/index.php/kadra