Autor wpisów: dr hab. inż. Wojciech Anigacz, prof. PO

Wydział Budownictwa i Architektury » Katedra Geotechniki i Geodezji
ul. Katowicka 48, 45-061 Opole
tel.: 77 4498558
e-mail: w.anigacz@po.opole.pl
http://www.w.anigacz.po.opole.pl