Autor wpisów: Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki

ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 31
45-272 Opole
tel. +48 77 449 87 44
tel. +48 77 449 87 45
fax: +48 77 449 99 21
e-mail: wipil@po.opole.pl