Autor wpisów: prof. Wiesław Marszałek

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Instytut Informatyki
Katedra Systemów Równoległych i Sztucznej Inteligencji
e-mail: w.marszalek@po.opole.p