Autor wpisów: dr inż. Wiesław Baran

Wydział Budownictwa i Architektury » Katedra Mechaniki, Konstrukcji Budowlanych i Inżynierskich
ul. Katowicka 48, 45-061 Opole
Stanowisko: adiunkt
Tel.: +48 77 449 8565
e-mail: w.baran@po.opole.pl