Autor wpisów: Wydział Ekonomii i Zarządzania

ul. Luboszycka 7
45-036 Opole
tel. Sekretariat (+48) 77 449 88 00
e-mail: weiz@po.opole.pl