Autor wpisów: Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

ul. Prószkowska 76 (II kampus)
45-758 Opole
Sekretariat
Tel: +48 77 449 86 99
e-mail: weia@po.opole.pl