Autor wpisów: Magdalena Kropelnicka

Wydział Budownictwa
ul. Katowicka 48, 45-061 Opole
Stanowisko: specjalista ds. administracyjnych
Tel.: +48 77 4498582, e-mail: m.kropelnicka@po.opole.pl