Autor wpisów: Wanda Sąsiadek

Centrum Współpracy Polska-Chiny "Instytut Konfucjusza"
ul. Prószkowska 76 bud. 5 45-758 Opole
Pełnomocnik ds. organizacji imprez
Tel.:+48 77 449 8133
e-mail: w.sasiadek@po.opole.pl, imprezy@po.opole.pl