Autor wpisów: dr hab. inż. Waldemar Skomudek. prof. PO

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki » Instytut Innowacyjności Procesów i Produktów » Katedra Zarządzania Projektami
ul. Ozimska 75, 45-370 Opole, ul. Luboszycka 3, 45-370 Opole
Stanowisko: profesor nadzwyczajny
e-mail: w.skomudek@po.opole.pl