Autor wpisów: Waldemar Firlus

Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii » Prodziekan ds. współpracy i rozwoju » Stanowisko ds. ekonomicznych
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole
sekcja ds. sportu akademickiego i promocji
Tel.: 77 449 8306
Pokój: 321 budynek 9
e-mail: w.firlus@po.opole.pl