Autor wpisów: prof. Bronisław Tomczuk, dr hab. inż. Andrzej Waindok

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Katedra Elektrotechniki Przemysłowej
b.tomczuk@po.opole.pl
a.waindok@po.opole.pl