Autor wpisów: inż. Anna Kolenda, mgr inż. Piotr Graca, dr hab. inż. Andrzej Waindok, prof. PO