Autor wpisów: Uczelniany Ośrodek Informatyczny

Uczelniany Ośrodek Informatyczny
ul. Mikołajczyka 5 (zespół pomieszczeń E-210)
45-271 Opole
tel. +48 77 449 80 80
fax: +48 77 449 99 99
e-mail: info@po.opole.pl