Autor wpisów: Tomasz Wróbel

Dział Promocji, Komunikacji i Kultury
Prezes AZS KU Politechniki Opolskiej