Autor wpisów: Tomasz Wróbel

Prezes AZS KU Politechniki Opolskiej