Autor wpisów: prof. dr hab. inż. Tomasz Boczar

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Instytut Elektroenergetyki i Energii Odnawialnej
Katedra Wysokich Napięć
ul. Prószkowska 76 (budynek 2),
45-758 Opole