Autor wpisów: Teresa Borucka

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki
specjalista ds. dydaktyki
Tel.: +48 77 449 8666
e-mail: t.borucka@po.opole.pl