Autor wpisów: Tamara Pochopin

Centrum Językowe
ul. Prószkowska 76 (budynek 6), 45-758 Opole
e-mail: t.pochopin@po.opole.pl