Autor wpisów: prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda

Wydział Mechaniczny » Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
Stanowisko: profesor zwyczajny
Tel.: +48 77 449 8415 - Sekretariat Katedry
Tel.: +48 77 449 8482 - Sekretariat Dziekana
e-mail: t.lagoda@po.opole.pl