Autor wpisów: Prof. Tadeusz Chmielewski

Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Mechaniki, Konstrukcji Budowlanych i Inżynierskich
ul. Katowicka 48, 45-061 Opole
e-mail: t.chmielewski@po.opole.pl