Autor wpisów: dr hab. inż. Mirosław Szmajda

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Instytut Elektroenergetyki i Energii Odnawialnej
Katedra Wysokich Napięć
e-mail: m.szmajda@po.opole.pl
https://www.m.szmajda.po.opole.pl/