Autor wpisów: dr inż. Mirosława Szewczyk

Wydział Ekonomii i Zarządzania
Katedra Ekonomii, Finansów i Badań Regionalnych
ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole
e-mail: m.szewczyk@po.opole.pl