Autor wpisów: Anna Stefanowska-Strzodka

Biuro Projektów Europejskich
ul. Prószkowska 76 (budynek 7), 45-271 Opole
tel.: +48 77 449 8342
e-mail: a.stefanowska-strzodka@po.edu.pl
http://www.fundusze.po.opole.pl