Autor wpisów: dr inż. Stanisław Anweiler

Wydział Mechaniczny
Katedra Inżynierii Środowiska
ul. S. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
e-mail: s.anweiler@po.opole.pl