Autor wpisów: Joanna Sprycha

Biblioteka Główna, Oddział Informacji Naukowej i Promocji
ul. gen. K. Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole
tel. 77 449 86 97, e-mail: j.sprycha@po.opole.pl