Autor wpisów: Zakładowa Organizacja Związkowa NSZZ ,,Solidarność" przy Politechnice Opolskiej

ul. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole,
pokój 215 A
solidarnosc.po.opole.pl/
solidarnosc@po.opole.pl