Autor wpisów: dr hab. inż. Sławomir Zator, prof. PO

Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki » Prodziekan ds. nauki
ul. Sosnkowskiego 31, 45-272 Opole
Tel.: +48 77 4498745 (sekr.)
Tel.: +48 77 4498746
Pokój: ul. Sosnkowskiego 31, pok. 302
email: s.zator@po.opole.pl
WWW: https://www.wipil.po.opole.pl