Autor wpisów: dr inż. Sławomir Pluta

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Instytut Automatyki
Katedra Elektroniki i Metrologii
e-mail: s.pluta@po.opole.pl