Autor wpisów: SKN Roads&Bridges

Dr inż. Wojciech Kozłowski (na zdjęciu) - opiekun Studenckiego Koła Naukowego Roads & Bridges
Maria Górecki - członek Studenckiego Koła Naukowego Roads & Bridges
Justyna Jędrusyna - członek Studenckiego Koła Naukowego Roads & Bridges