Autor wpisów: Samorząd Studencki Politechniki Opolskiej

Dom Studenta Sokrates, pokój nr 18
ul. Małopolska 22/18
45-301 Opole
Tel. (77) 449 85 38
E-mail: samorzad@po.opole.pl
https://samorzad.po.opole.pl/