Autor wpisów: dr Sabina Kubiciel-Lodzińska

Wydział Ekonomii i Zarządzania
Katedra Polityki Regionalnej
ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole
e-mail: s.kubiciel@po.opole.pl